Siivous on tärkeä tapahtuma sekä asumis-, että liiketiloissa. Puhtaus kotona ja työpaikalla vaikuttavat psykologiseen mukavuuteen, työntekoon ja mielentilaan. Siivouksen sisätiloissa voi suorittaa joko henkilöstö tai siivousyritys. Kummallakin vaihtoehdolla on hyviä puolia. Suosittuja ovat ne siivousyritykset, jotka suorittavat isoja ja ajankohtaisia siivouksia, vievät roskat ulos, pesevät lasipinnat, toimittavat WC-tarvikkeita ja monia muita asioita.

Hyviä puolia siivousyrityksessä

Yksi hyvistä siivousyrityksen puolista on henkilökunnan ammattilaisuus. Ensinnäkin, siivousyrityksen edustajat tietävät, että mitä tarvikkeita kannattaa käyttää mihinkin pintaan. Toiseksi, ammattilaiset työskentelevät laadukkaasti ja myös nopeasti. He eivät tarvitse opettamista. Kolmanneksi, työssään henkilökunta käyttää vain ammattimaisia tarvikkeita ja parhaimpia suoja-aineita.

Myös yksi hyvistä puolista on, että maksetaan vain tietystä määrästä työskentelyä. Myöskään siivousyrityksen henkilökuntaa ei tarvitse palkata omaan yritykseen. Sen vuoksi ei myöskään tarvitse maksaa veroja, lomarahaa, sairaslomaa jne. Työntekijän irtisanominen ei aiheuta tarvetta etsiä uusia työntekijöitä. Siivousyritys järjestää uuden työntekijän.

Muita hyviä puolia:

  • Mahdollisuus pitkäaikaiseen sopimukseen, joka voi tarkoittaa myöskin alennusta.

  • Ammattimaiset työntekijät eivät tule häiritsemään työntekoa.

  • Siivousyritykset kantavat vastuun tekemästään työstä ja myös mahdollisesta aiheutetusta haitasta huonekaluille ja tekniikalle.

Hyviä puolia henkilöstössä

Yksi hyvistä puolista on se, että työskentelee suoraan työnantajalle. Jos työnantaja pyytää tulemaan ei-sovittuun aikaan, työntekijä noudattaa tätä.

Myös hyvä puoli on siinä, että työntekijä voi tehdä perusteellisen tutkimuksen yrityksen haittapuolista. Tämän takia, hänet voi opettaa missä, milloin ja miten tulisi siivota niin, ettei se häiritsisi työskentelyä.

Henkilöstö on myös hyvä vaihtoehto siinä tapauksessa, jos siivousta tulee suorittaa useita kertoja päivässä.

Johtopäätökset

Kuitenkin henkilöstön palkkaaminen tarkoittaa vastuun ottamista palkoista, veroista, sairaslomasta ja lomasta.

Sopimus siivousyrityksen kanssa auttaa pääsemään eroon näistä menoista. Siivousyrityksen kanssa työskentely auttaa vähentämään menoja erilaisiin siivousvälineisiin ja aineisiin. Se myös poistaa vastuuta työntekijöiden järjestelystä. Ammattilaiset ovat valmiita takaamaan hyvän työn laadun jo ensimmäisistä työskentelykerroista. Tämän takia asumis- ja liiketiloissa paras vaihtoehto olisi siivousyrityksen palvelut.