Meistä lähes jokainen arvioi siivouksen laatua omaan kokemukseensa perustuen. Tästä hyvä esimerkki on kotisiivous. Jokaiselle perheenjäsenellä on oma käsitys siivouksen laadusta ja puhtaudesta. Lapset katsovat tiloja eri silmin, kuin vanhemmat. Samoin mekin arvioimme siivouksen laatua ja lopputulosta julkisissa tiloissa ja työpaikoilla perustuen omaan näkemykseemme.

Puhtauteen ja siivouksen lopputulokseen vaikuttaa moni asia, jotka ovat usein katsojan silmässä. Tästä syystä yllä olevaan kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta.

Halvalla hyvää ja laadukasta siivouspalvelua!

Tosiasia on, että liian halvalla hinnalla saa harvoin, jos koskaan hyvää ja laadukasta siivouspalvelua. Suurin osa siivouksen kustannuksista liittyy työaikaan ja siten työaikaa vastaavaan palkkaan. Toisin sanoen, mitä vähemmän siivousaikaa on mitoitettu, niin sitä vähemmän voidaan käyttää työhön aikaa ja näin siivotaan vähemmän. Ja kun siivotaan vähemmän, niin haluttu siivouksen laatu ei todennäköisesti toteudu.

Onko oikea hinta-laatusuhde siivouspalvelualalla tarua vai totta?

Siivousalalla työmäärän tarkka mitoitus perustuu ns. Valtion aikastandardeihin, joilla työn mitoitus voidaan tehdä luotettavasti. Oma kokemus vastaavien tilojen siivouksesta on toki eduksi.

Siivousalalla työmäärän tarkka mitoitus perustuu ns. Valtion aikastandardeihin, joilla työn mitoitus voidaan tehdä luotettavasti. Oma kokemus vastaavien tilojen siivouksesta on toki eduksi.

Olipa siivouspalvelun hinta kallis tai halpa, niin…

… toinen asia on sitten siivousliikkeen oma toimintamalli. Kallis tai halpa hinta yksistään eivät vielä takaa, että siivouksen lopputulos ja laatu on hyvä tai huono. Loppukädessä kaikki on kiinni, siitä miten siivousliike toteuttaa käytännön tasolla siivouspalveluun tuottamiseen liittyvät tekemiset, joita ovat mm. henkilöstön rekrytointi, opastus ja koulutus, työnjohdon valmius ja halua palvella asiakkaitaan, tiedotus ja kommunikaatio.

Mikäli siivousliike ei pysty valmentamaan ja motivoimaan henkilöstöään riittävästi, niin siivouspalvelu ei hoidu sovitusti. Kyse on siis yrityksen toimintatavasta. Edullinen hinta, joka tarkoittaa vähemmän työaikaa siivoukseen, yhdistettynä siivousliikkeen tehokkaaseen toimintamalliin tuottavat keskimäärin parempaa palvelua kuin yksistään hinnalla kilpailevat siivousliikkeet. Kallis hinta, jonka pitäisi tarkoittaa enemmän työaikaa, yhdistettynä tehottomaan toimintaan, saattaa tuottaa palvelua, joka ei toimi halutulla tavalla.

Jokainen siivouskohde on yksilö

Suurin mahdollisuus tuottaa laadukasta ja sopimuksenmukaista siivouspalvelua syntyy yhdistelmästä, jossa siivouskohde on mitoitettu tarkasti ja oikeidenmukaisesti, siivoushenkilöstö on koulutettu riittävästi, työnjohdon panos on suuri, avainhenkilöt tavoittaa nopeasti ja helposti, kommunikaatio ja tiedotus ovat toimivaa sekä yrityksen tapa toimia on tehokas.

Edellä mainittujen yhteisvaikutukset luovat edellytykset asiakkaan ja siivousliikkeen pitkälle yhteistyölle.