Mistä tietää, että siivouspalvelu on hinnoiteltu oikein?

Moni, varsinkin pääkaupunkiseudun – Helsinki, Espoo, Vantaa – asiakkaista on ihmetellyt, mihin siivousliikkeiden hinnoittelu oikeasti perustuu. Miksi siivousliikkeet hinnoittelevat siivouspalvelunsa hyvinkin eritavoin? Hintaeroa kun saattaa olla useita kymmeniä prosentteja tarjousten välillä.

ASIAKKAAN ON VAIKEA TIETÄÄ ONKO SIIVOUSLIIKE MITOITTANUT SIIVOUKSEEN KÄYTETTÄVÄN TYÖAJAN OIKEIN?

Siivoustyön ja työajan mitoitus perustuvat siivottaviin neliöihin, tilatyyppeihin, kalustusasteeseen, käyttäjien määrään, kuran ja irtoroskien kulkeutumiseen kohteeseen.

3 TAPAA MÄÄRITELLÄ SIIVOUKSEN HINTA

  1. ”Mutu”-tuntumalla
  2. Arvioida työaika perustuen omaan kokemukseen vastaavien tilojen siivouksesta
  3. Mitoittaa työaika perustuen työntutkimuksessa syntyneisiin aikastandardeihin/m2

Asiakkaan kannattaakin kysyä jo tarjousvaiheessa siivousliikkeeltä, mihin tarjouksen hinnoittelu perustuu. Oma arvio ja varsinkin ”Mutu” tuntuma saattavat antaa hyvinkin erilaisen lopputuloksen.

TARKKA SIIVOUS TYÖAJAN MITOITUS ANTAA POHJAN OIKEALLE HINTA-LAATUSUHTEELLE

Luotettavin tapa hinnoitella on siivousajan tarkka mitoitus, joka kerrotaan (x) tuntipalkalla + lisätään lakisääteiset sosiaalikulut ja yrityksen kiinteät kulut. Näin saadaan lähtökohtaisesti todellisuuteen perustuva kustannus ja työaika, jossa siivooja pystyy tekemään kaikki sopimuksessa luvatut työt.

”Mikäli siivoukseen kuluvaa aikaa ei ole oikein mitoitettu, niin tarjouksen hinta ei voi vastata todellisuutta”

Suosittelemme lähettämään kaikille tarjouskierrokselle valituille siivousliikkeille asiakkaan määrittelemän työohjeen ja tai palvelunkuvauksen. Tällöin tarjouspyyntö antaa selkeät ja samat raamit siivousliikkeille. Näin hintahaitarin pitäisi muodostua melko yhtäläiseksi eri tarjoajien välillä.

”Kun tarjouksen sisällöstä päättäminen jätetään siivousliikkeiden vastuulle, niin hintaerot eri tarjousten välillä saattavat olla merkittäviä!

SIIVOUSLIIKKEEN VALINTA – PÄÄTÄ MITÄ HALUAT, SELVITÄ JA VARMISTU

  1. Tee selkeä tarjouspyyntö: työohjeet, tilojen neliöt, ym.
  2. Pyydä kertomaan kuinka paljon siivoukseen kuluu aikaa
  3. Pyydä perustelemaan avoimesti hinta

Näitä kolmea kohtaa hyödyntämällä pystyt karsimaan ”jyvät akanoista” ja vähentämään ongelmia tulevaisuudessa ainakin siltä osin, että siivousliike on jo lähtökohtaisesti arvioinut työajan väärin.